Comissió Electrotècnica Internacional

CEI (sigla)

Organisme internacional conegut també amb la sigla IEC (International Electrotechnical Commission), fundat l’any 1906, amb seu a Ginebra (Suïssa), i encarregat d’establir la coordinació i unificació de les diferents normes sobre electrotècnica dels diferents estats.

Ha fet nombroses publicacions sobre normativa i terminologia; cal remarcar el Vocabulari Electrotècnic Internacional (VEI). Entre els seus comitès especialitzats hi ha el CISPR ( International Special Committee on Radio Interference ), que estableix les normes internacionals pel que fa a la interferència i la compatibilitat electromagnètica (EMI/EMC).