Comissió Teològica Internacional

Grup de teòlegs catòlics que reflexionen sobre qüestions doctrinals.

Organisme de la cúria vaticana creat l’any 1969 i integrat —al costat de la Comissió Bíblica— dins la Congregació per a la Doctrina de la Fe, publica documents sobre qüestions doctrinals d’actualitat. Entre els seus membres hi ha destacats teòlegs d’arreu del món. D’ençà del 1992 en formà part el jesuïta mallorquí Lluís F.Ladaria. Joan Pau II presidí un acte a Roma el 12 de març de 2000 en el qual entonà un mea culpa sobre la base del que afirmà el document de la Comissió Teològica Internacional Memòria i reconciliació: l’Església i les culpes del passat (2000), en què es demanava perdó per les faltes comeses per la institució al llarg de la història. Aquesta comissió també ha publicat un document sobre el diaconat i, l’any 2004, Comunió i Servei: La persona humana creada a imatge de Déu ..