comitè

comité (es), committee (en)
m

Grup de persones elegides per una societat, un partit, etc, per a constituir una junta que té una missió, unes atribucions determinades, etc.