Comitè Consultiu Internacional de Telegrafia i Telefonia

CCITT (sigla)

Organisme constituït sota els auspicis de l’ONU l’any 1959.

Té per missió l’establiment de recomanacions tècniques i de tarifes per a regular les comunicacions telegràfiques i telefòniques a escala mundial. L’any 1992, arran de la reorganització interna de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT o ITU), les seves funcions passaren al sector d’estandardització de les telecomuncacions de la Unió (ITU-T).