Comitè Organitzador Olímpic Barcelona’92

COOB’92 (sigla)

Consorci format per l’ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el govern central de l’estat i el Comitè Olímpic Espanyol (COE), que tingué com a finalitat l’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

Constituït el 13 de març de 1987 d’acord amb la carta olímpica, fou presidit per l’alcalde de Barcelona Pasqual Maragall i en fou conseller delegat Josep Miquel Abad, càrrec des del qual dirigí l’organització dels Jocs. El seu màxim òrgan de govern era l’assemblea general formada per més de cent persones representants de les quatre institucions que integraven el consorci olímpic. L’organigrama s’establí en divisions o comissions de treball, com són: planificació i control, administració i finances, infraestructures, comunicació i imatge, esports, tecnologia, organisme de ràdio i televisió, seguretat, etc. Fou dissolt el 1993, mesos després de la cloenda dels Jocs Paralímpics de Barcelona, que també organitzà.

L’any 1989 el COOB’92 fou considerat oficialment l’organisme responsable de la direcció, organització i gestió de la IX edició dels Jocs Paralímpics, que disposà d’un pressupost de 9.000 milions de pessetes i la col·laboració de la Fundació ONCE (Organització Nacional de Cecs d’Espanya), que aportà una part molt significativa dels recursos econòmics i oferí suport tècnic i organitzatiu. Per primera vegada a la història, l’organisme encarregat d’organitzar els Jocs Olímpics organitzava també els Jocs Paralímpics. Aquesta integració obrí el camí del que havia de ser el futur de l’organització dels Jocs.