Commissariat à l’Énergie Atomique

CEA (sigla)

Organisme de l’Estat francès creat el 1945 per tal de canalitzar la recerca fonamental i aplicada de l’energia nuclear, que disposa de diversos centres d’estudis nuclears (Fontenay-aux-Roses, Saclay, Grenoble, Cadarache) i ha generat algunes societats filials, d’estatut privat, per a les activitats econòmicament rendibles.