commutació de paquets

f

Modificació de la tècnica de commutació de missatges en què cada missatge és dividit en fragments, normalment de la mateixa llargada, anomenats paquets.

Respecte a la commutació de missatges aprofita més bé els circuits de la xarxa de comunicació de dades i augmenta la velocitat de transmissió (uns 64 Kbps).