comodat

comodato (es), commodate (en)
m
Dret civil

Contracte unilateral i de natura real segons el qual una de les parts deixa gratuïtament a l’altra una cosa no fungible (o una cosa fungible sempre que hom no l’hagi de consumir) perquè l’usi un quant temps i després la hi torni.

El comodatari ha de conservar la cosa, satisfer les despeses normals de conservació i tornar-la en acabar el préstec. El comodant té el deure d’abonar les despeses extraordinàries que es puguin produir i de respondre d'evicció pels vicis que conegui de la cosa deixada i dels quals no hagi informat el comodatari.