compactar

tr
Construcció i obres públiques

Afermar artificialment un terreny.