competència digital

f
Sociologia

Capacitat d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a resoldre problemes i trobar solucions en l’àmbit de la vida personal, del món del treball o del lleure.