complement directe

complement acusatiu
m
Gramàtica

Nom donat al complement del verb que representa l’objecte de la significació verbal, anomenat també complement objecte o objecte directe.

Així, a La Maria compra llibres, llibres representa l’objecte de la significació comprar. L’objecte directe constitueix una unitat solidària amb el verb que completa. S'oposa al complement o objecte indirecte.