component

m
Electrònica i informàtica

Qualsevol element o dispositiu destinat a formar part d’un circuit electrònic.

Hom parla de componets actius (transistors, tubs, díodes) i de components passius (resistències, condensadors, bobines); també és aplicat aquest nom genèric als dispositius fotoelèctrics, als circuits integrats, microcircuits, etc.