compost orgànic volàtil

COV (sigla)

m
Ecologia

Compost orgànic resultant de la combustió parcial de carburants o de l’evaporació de dissolvents orgànics.

Molts d’aquests compostos, com ara el benzè i l’1,3-butadiè, són potencialment cancerígens. Aquests contaminants participen en la producció del núvol urbà fotoquímic, anomenat smog . Les normatives ambientals sobre els COP afecten també els COV.