comptabilitat

f
Economia

Conjunt de comptes d’una gestió, d’una empresa, etc, portats segons un pla.