comptador

m
Física

Tipus de detector utilitzat especialment per al compte de partícules que hi incideixen, bé que a voltes consisteix simplement en una cambra que porta acoblat un dispositiu de compte.

Els comptadors d’ionització mesuren els impulsos elèctrics produïts en algun circuit pel gas ionitzat que ha determinat el pas de les partícules, i els comptadors d’escintil·lació mesuren, mitjançant un fotomultiplicador, els fotons emesos per un escintil·lador excitat per les partícules en qüestió.