comptador de Čerenkov

m
Física

Comptador que mesura la quantitat de partícules que tenen una velocitat suficient per a emetre llum per efecte radiació de Čerenkov .

És, doncs, un comptador selectiu , i els models més perfeccionats poden ésser usats com coptadors-preparadors que forneixen partícules amb velocitats compreses dins d’un determinat interval.