comptaquilòmetres

m
Tecnologia

comptaquilometres

© jx1306 / Fotolia.com

Aparell mecànic destinat a comptar els quilòmetres recorreguts per un vehicle.

És acoblat per un eix flexible a la sortida del motor o a l’eix de la roda tractora. Acostuma a donar indicació de 6 xifres, i, en alguns models, una setena xifra, normalment d’un altre color, marca els hectòmetres.