comtat de Barajas

Títol concedit el 1572 a Francisco Zapata de Calatayud y de Cisneros, nebot del cardenal Cisneros.

A partir del 1723 passà als marquesos de Guadalcázar, als marquesos d’Estepa, als comtes de Fernán Núñez, als comtes de Cervelló i als marquesos d’Almonesir. La grandesa d’Espanya li fou reconeguda el 1921.