comtat de Berga

Comtat de Berga

© fototeca.cat

Territori regit per un comte, que comprenia, aproximadament, la comarca actual del Berguedà (tret de la vall de Lillet).

El seu origen és el pagus de probable origen romà i visigòtic, unit de primer al comtat de Cerdanya i després amb categoria de comtat. L’expansió natural del comtat de Cerdanya feu que aquest traspassés molt aviat, al començament del s. IX, la barrera muntanyosa del Cadí, la Tosa d’Alp, el Puigllançada i el Mogrony; a mesura que avançava l’obra de recuperació aparegué en la documentació el pagus de Berga, que els comtes de Cerdanya organitzaren com a comtat al començament del segle X (el primer vescomte, Branduí, apareix el 905). El 1035 tenia ja una marca o terreny fronterer amb els musulmans (marca de Berga). El comtat de Berga estigué sempre unit a la casa comtal cerdana. A partir del 988, a la mort d’Oliba Cabreta, el seu fill Oliba, el futur bisbe i abat, actuà sovint al Berguedà com a comte; fou segurament el primer comte titular del Berguedà, bé que supeditat al seu germà, l’hereu de Cerdanya, Guifré II, a qui retornà el govern directe del comtat l’any 1003. En entrar Guifré com a monjo al Canigó, Bernat, un fill del seu segon matrimoni, heretà el comtat de Berga, que regí entre el 1035 i el 1050. Sembla que el 1050 també era titular d’aquest comtat el seu germà Berenguer, després bisbe de Girona. A la mort o cessió de cadascun d’ells, el títol comtal revertia a l’hereu del comtat de Cerdanya. Així, Ramon Guifré, comte de Cerdanya i de Berga, el cedí el 1068 al seu fill Guillem Ramon, i aquest, el 1904, al seu fill segon Bernat Guillem, que posseí Berga en exclusiva, fins que a la mort del seu germà Guillem Jordà, el 1109, passà a governar també el comtat de Cerdanya. En unir-se el comtat de Cerdanya amb el de Barcelona, el 1117, el comtat de Berga s’integrà als dominis dels comtes de Barcelona. Durant el s. XII desaparegué tota l’organització comtal del Berguedà; en restà només el seu nom en alguns documents escadussers.

Comtes de Berga

  • Oliba (~ 988-1003)
  • Guifré II (comte de Cerdanya) (1003-1035)
  • Bernat (1035-1050)
  • Berenguer (1050?)
  • Ramon (comte de Cerdanya) (~ 1050-1068)
  • Guillem (comte de Cerdanya) (1068-1094)
  • Bernat (comte de Cerdanya 1109-1117) (1094-1117)
  • Ramon Berenguer III (comte de Barcelona) (1117-1131) *
  • * Amb Ramon Berenguer III, el 1117, el comtat de Berga restà incorporat als dominis dels comtes de Barcelona)