comtat de Carrick

Títol feudal escocès que el 1271 passà, per enllaç matrimonial, als Bruce i, en pujar aquests al tron, fou títol distintiu dels hereus de la corona fins a la creació del ducat de Rothesay (1398), que passà a segon lloc.