comunicació

f

Transmissió d’informació d’un punt a un altre mitjançant un enllaç telefònic, telegràfic, radioelèctric, etc.

En general, es pot dir que la comunicació és la transmissió d’una informació d’un lloc a un altre. És a dir, una comunicació consta de cinc apartats: