comunir

conjurar (es), to ward off (en)
tr
Dret

Avisar, advertir, especialment (la part contrària) per iniciar un plet.