comunisme de guerra

m
Política

Etapa (1918-29) de la política econòmica del govern bolxevic que seguí el període de capitalisme d’estat.

Donà pas a l’anomenada Nova Política Econòmica , a causa de la dislocació econòmica que es produí. El comunisme de guerra, amb una política de salaris igualitària, fou un experiment de transició al socialisme. Entre les seves realitzacions cal assenyalar la nacionalització total de la producció (comitès de pagesos pobres requisaven les terres i llur utillatge als kulaks ), supressió del mercat organitzat i instauració d’un monopoli estatal, centralització total de la gestió industrial, instauració del treball obligatori i militarització de certs sectors.