Comunitat Andina de Nacions

CAN (sigla)

Organització de cooperació regional llatinoamericana successora del grup Andí, creada a l’agost del 1997.

La integren Bolívia, Colòmbia, Equador, el Perú i Veneçuela. Els òrgans de govern constitueixen el Sistema Andí d’Integració (SAI), que duu a terme les seves tasques conjuntament amb els governs dels estats membres. La CAN inclou en el seu àmbit la Zona de Lliure Comerç, establerta el 1969 i culminada el 1993, si bé és previst que el Perú no completi la seva adhesió fins el 2005. Ha establert negociacions amb MERCOSUR amb vista a una gradual integració.