Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer

CECA (sigla)

Organització econòmica internacional fundada a París el 1951 per acord dels governs de la RF d’Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos.

Posteriorment n'han format part tots els estats membres de la Comunitat Econòmica Europea, integrats des del 1993 en la Unió Europea .