concertino

violinista primer
f
m
Música

Músic solista principal d’un grup d’instruments en una orquestra o banda, i sobretot el violinista primer.