concertino

m
Música

Part d’una orquestra, formada per un petit grup de solistes que alterna amb el tutti o ripieno , característic del concerto grosso .