conclave

conclau
m
Cristianisme

Assemblea dels cardenals reunits per elegir papa.

El conclave, amb clausura estricta i altres prescripcions molt rigoroses, fou instituït per Gregori X (constitució Ubi periculum , 1274), per tal d’evitar l’excessiva duració de les eleccions (la seva havia durat divuit mesos). Successius retocs en modificaren el reglament. El darrer fou promulgat per Pau VI el 1975. Des del 1996 l’elecció del papa segueix les normes de la constitució apostòlica Universi dominici gregis , de Joan Pau II[42], que flexibilitzen les condicions de la clausura dels cardenals i estableixen com a única forma d’elecció l’escrutini secret, abolint les eleccions per aclamació i per compromís.