Concordi Gelabert i Alart

(Barcelona, 1 de setembre de 1882 — Barcelona, 7 d’abril de 1944)

Compositor i crític musical.

Estudià a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, on tingué entre els seus professors A. Nicolau i el violinista D. Sánchez i Deyà. El seu nom consta entre els dels fundadors de l’Associació Wagneriana de Barcelona. Durant vint anys treballà com a professor de solfeig a l’Escola Municipal i fou director artístic de la companyia discogràfica Gramophon. També fou comentarista de Ràdio Associació de Catalunya i exercí durant molts anys la crítica musical al diari republicà El Diluvio. Entre les seves composicions destaquen les sarsueles El huertecillo i El desterrado, i posà música a Mundo, demonio y carne (1902). És autor de l’assaig Teoria elemental de la música: per a orfeons i escoles catalanes.