condrostis

m
pl
Ictiologia

Grup de peixos ossis, la majoria fòssils, que inclou els esturions.