Confederación Española de Organizaciones Empresariales

CEOE (sigla)

Organisme cúpula de les organitzacions i associacions patronals de l’Estat espanyol, fundat pel juny del 1977.

N'han estat presidents, fins el 1984, Carles Ferrer i Salat i, posteriorment, José María Cuevas fins el 2007, en què fou substituït per Gerardo Díaz Ferrán, reelegit en el càrrec a l’abril del 2009. El seu ideari es basa en la defensa de la lliure empresa, el benefici, l’economia de mercat i el treball. La integren diverses organitzacions, algunes de caràcter sectorial i d’altres de caràcter territorial com ara el Foment del Treball Nacional (organització que de 1995 a 2006 n'ocupà una vicepresidència, que reprengué el 2008) i la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), representants de la patronal catalana amb les quals ha mantingut friccions en determinats moments. L’entitat, a més, representa els empresaris espanyols prop de diferents organitzacions internacionals. La CEOE ha participat en diversos acords econòmics, com ara els Pactes de la Moncloa (1977), Acord Marc Interconfederal (1980), Acord Nacional sobre l’ocupació (1981) i Acord Econòmic i Social (1984), amb el govern i la UGT, el pacte de la reforma laboral amb els sindicats (1997) i la reforma laboral (2006) amb govern i sindicats. L’abril del 2009 Díaz Ferrán fou reelegit en el càrrec. L’octubre de l’any següent, però, convocà eleccions anticipades. Celebrades al desembre, foren guanyades per Joan Rosell i Lastortras, que esdevingué nou president —el primer català— de l’organització. Reelegit el 2014, fou rellevat el 2018 per Antonio Garamendi (reelegit el 2022).