conferència de Jalta

conferència de Ialta

Encontre a Jalta dels tres grans caps aliats de la Segona Guerra Mundial (Roosevelt, Churchill i Stalin) els dies 4-12 de febrer de 1945.

Hom ratificà que només seria acceptada la rendició incondicional d’Alemanya i que aquesta seria dividida en quatre zones d’ocupació. No hi hagué acord sobre les fronteres de Polònia. Hom decidí la reunió d’una conferència prèvia a la fundació de l’ONU a San Francisco per l’abril del 1945. Stalin es comprometé a declarar la guerra al Japó després de la capitulació d’Alemanya.