conferència de Potsdam

Conferència internacional celebrada a Potsdam (17 de juliol - 2 d’agost de 1945) que començà a tractar els problemes de la pau, a l’acabament de la Segona Guerra Mundial .

Hi assistiren els aliats: Stalin i Molotov per l’URSS, Truman i Byrnes pels EUA i Churchill i Eden per la Gran Bretanya. Després de les eleccions angleses (25 de juliol) s’hi afegiren Attlee i Bevin. Hi foren presos acords sobre la sort d’Alemanya: l’elaboració dels tractats de pau; la divisió d’Alemanya, així com de Berlín, en quatre zones d’ocupació militar: nord-americana, francesa, britànica i soviètica; el desarmament i la desmilitarització del Reich; la dissolució del partit nazi; l’abolició de les lleis de Hitler i la descentralització política d’Alemanya; el judici dels criminals de guerra nazis; la divisió de Prússia Oriental entre l’URSS i Polònia, així com l’ocupació “provisional” polonesa dels territoris a l’est de la línia Oder-Neisse. Per la Declaració de Potsdam (26 de juliol) l’URSS s’associà a l’ultimàtum dirigit pels nord-americans al Japó. Alguns dels acords, que exigien la unitat dels “tres grans”, al cap de pocs mesos es revelaren caducs.