confessió d’Augsburg

Document presentat a la dieta d’Augsburg del 1530, redactat en llatí i alemany per Melanchton en termes més aviat moderats i aprovat preventivament per Luther.

Té per al luteranisme una importància simbòlica, puix que els luterans en foren anomenats seguidors en la pau d’Augsburg , i, d’altra banda, en conté la formulació clàssica; ha estat el prototipus dels formularis posteriors i la seva influència ha arribat fins avui. La primera part conté la formulació de la fe luterana, procurant de citar poc els punts de divergència, i la segona assenyala els abusos dels catòlics que hom ha de corregir. L’emperador encarregà a Johann Ech i Konrad Wimpina i d’altres la redacció de la resposta, coneguda amb el nom de Confutatio Pontificia ; finalment el mateix Luter rebutjà també el document, considerat per ell massa irenista.