confiança

f
Dret civil

Conveni pel qual una persona lliura i posa un bé determinat en nom d’una altra persona, la qual resta obligada a donar-li la destinació que la cosa permet i a tornar-la en desaparèixer la causa que havia motivat el lliurament.