confinament dels quarks

m
Física

Teoria que intenta de justificar la impossibilitat d’aïllar els quarks constituents dels hadrons.

Segons aquesta teoria, la interacció entre els quarks és nul·la o negligible a distàncies molt petites, però augmenta en separar-se per esdevenir infinita quan les distàncies entre ells assoleixen les dimensions d’un hadró.