conflicte

m
Psicologia

Situació donada per una discordança entre les tendències i els interessos o les imposicions externes.

Hom en distingeix tres tipus: apetència-apetència, aversió-aversió i apetència-aversió. En el darrer cas, el mateix objecte té alhora dues pulsions de sentit contrari (desig sexual, per exemple, reprimit per raons morals o per por). Hi ha una sèrie de mecanismes psicològics per a resoldre els conflictes: sublimació, repressió, desplaçament, etc. Quan fallen, es produeix neurosi. A causa de l’aprenentatge, l’educació i les influències socials, objectes que crearien situacions pulsionals esdevenen avorribles.