conformisme

conformismo (es), conformism (en)
m
Sociologia

Acceptació, per part dels membres d’una comunitat, de les normes prevalents en aquesta en un moment donat, imposades o mantingudes pel grup social dominant.

El conformisme pot ésser resultat simplement de la socialització (i en aquest sentit és un procés inconscient), efecte de coerció (sia mitjançant la suggestió, sia per la por de càstig) o fruit d’una voluntat conscient d’integració en el grup i d’ésser acceptat per ell.