conglobar

conglobar (es), to conglobate (en)
tr

Aplegar (diverses coses) formant una massa atapeïda, arrodonida.