congregació de la Puresa

Institut religiós femení, dit també de les Germanes de la Puresa de Maria Santíssima , creat el 1874 a Palma per Gaietana Alberta Jiménez i Adrover.

El seu fi específic és l’ensenyament de noies. Segueix les regles d’Ignasi de Loiola i fou aprovat definitivament per la Santa Seu el 1901. Té diversos col·legis a Mallorca (especialment el Col·legi de la Puresa ), a Europa, Amèrica i Àfrica.