congreny

m
Construcció i obres públiques

Element de formigó armat que, recorrent tots els murs de càrrega d’un edifici a cada planta, té per funció de mantenir-los units entre ells, repartir el pes del forjat i augmentar la resistència general de l’edificació.