Congrés Continental

Continental Congress (en)

Nom amb el qual són coneguts cadascun dels congressos de delegats de les colònies estat de l’Amèrica del Nord celebrats entre el 1774 i el 1789.

Correntment, hom designa amb aquest nom solament els dos primers congressos, celebrats a la ciutat de Filadèlfia els anys 1774 i 1775 ( congressos de Filadèlfia ).