congrés de Rastatt

Conjunt de negociacions celebrades a la ciutat homònima, arran del tractat de Campoformio , entre França, Prússia i Àustria, per estudiar les compensacions que calia fer als prínceps alemanys privats de llurs terres a la riba esquerra del Rin (1797-99).

El congrés acabà sense cap acord i dies després els delegats francesos patiren un atemptat. El mateix any hom formà una segona coalició contra França.