Congressos d’Història de la Corona d’Aragó

Nom donat a una sèrie de congressos celebrats des del 1908 a diverses poblacions de l’antiga corona catalanoaragonesa amb la finalitat de promoure i publicar estudis històrics, polítics, socioeconòmics i culturals referents als països de la corona catalanoaragonesa.

Hi ha una comissió permanent, domiciliada a Barcelona, a l'Arxiu de la Corona d’Aragó, formada per set delegats. Les llengües emprades són el català, el castellà, l’italià i el francès. Les comunicacions són publicades.

Relació de Congressos d'Història de la Corona d'Aragó

lloc data tema
I Barcelona 1908 Regnat de Jaume I
II Osca 1920 Història i arqueologia al segle XII
III València 1923 De la mort de Jaume I a la proclamació de Ferran I
IV Mallorca 1955 Època de Ferran I i Alfons IV
V Saragossa 1952* Regnat de Ferran II
VI Sardenya 1957 Relacions econòmiques i comercials a la Mediterrània (segles XII-XVI)
VII Barcelona 1962 Commemoració d’Alfons I i de Jerónimo Zurita
VIII València 1967 La Corona d’Aragó als segles XIV i XVI: institucions socials i econòmiques
IX Nàpols 1973 La Corona d’Aragó i la Mediterrània: aspectes i problemes comuns des d’Alfons el Magnànim a Ferran II (1416-1516)
X Saragossa 1979 Jaume I i la seva època
XI Palerm, Trapani, Erice 1982 La societat mediterrània a l’època del Vespro
XII Montpeller 1985 Les relacions comercials entre la Corona d’Aragó, Montpeller i els països de llengua d’oc, del 1204 al 1349. Historiografia de la Corona d’Aragó
XIII Palma 1987 La Corona d’Aragó i l’Atlàntic
XIV Sàsser-l’Alguer 1990 La Corona d’Aragó a Itàlia (segles XIII-XVIII)
XV Jaca 1993 El poder reial a la Corona d’Aragó
XVI Nàpols 1997 La Corona d’Aragó en temps d’Alfons el Magnànim
XVII Barcelona-Lleida 2000 El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta
XVIII València 2004 La Mediterrània de la Corona d’Aragó (segles XIII-XVI). VII Centenari de la sentència arbitral de Torrelles (1304-2004)
* celebrat abans que el IV, malgrat mantenir la numeració decidida anteriorment