conjunció interrogativa

f
Lingüística i sociolingüística

Conjunció subordinant que introdueix una oració interrogativa indirecta.