conjuntivitis

conjuntivitis (es), conjunctivitis (en)
f

Inflamació de la conjuntiva.

La conjuntivitis catarral aguda , la més freqüent, subjectivament fa la sensació de cos estrany, de llagrimeig, de pesantor a les parpelles i fotofòbia. Les parpelles esdevenen edematoses i vermelles per tal com la conjuntiva és congestionada amb el vasos aparents ( hiperèmia conjuntival ). Generalment d’origen bacterià, és contagiosa. La forma crònica ( conjuntivitis catarral crònica ), amb els símptomes més atenuats, pot ésser produïda per causes irritants, al·lèrgiques, defectes de refracció i per infeccions bacterianes. L’anomenada conjuntivitis gonocòccia o del nadó és produïda pel gonococ, el qual infecta el nadó en el moment del part en dones afectades de gonocòccia i pot evolucionar vers la ceguesa. La conjuntivitis fol·licular consisteix en la hipertròfia dels fol·licles limfàtics, normals en la conjuntiva tarsal. La conjuntivitis granular , oftàlmia egipcíaca o tracoma, és produïda per clamídies. L’anomenada conjuntivitis primaveral afecta principalment els nens durant els mesos de calor; té una aparença de conjuntivitis catarral, amb una coïssor molt característica, i hom li atribueix una etiologia al·lèrgica.