Consell de Pedagogia

Organisme cultural creat per la diputació provincial de Barcelona el 1913 per a la investigació pedagògica i l’assessorament sobre temes d’ensenyament en tots els seus graus.

El 1916 rebé el nom de Consell d’Investigació Pedagògica. Reorganitzat el 1920, fou dissolt el 1924. Eugeni d’Ors en fou el primer director, amb Alexandre Galí de secretari. Organitzà l’Escola Normal de Mestres, impulsà el mètode Montessori, la creació de biblioteques populars, diversos cursos monogràfics i instal·là la primera biblioteca pública de temes pedagògics als Països Catalans. Publicà les revistes Quaderns d’Estudi , i Butlletí dels Mestres i la col·lecció popular '' Col·lecció Minerva '.