Consell Europeu

Òrgan de la Unió Europea que reuneix els caps d’estat o de govern dels estats membres.