Consell Insular de Formentera

Consell insular, creat a partir de la segregació del Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dos nous consells, segons l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears del 2007.

Vigent a partir d’aquest mateix any, a diferència dels consells de les altres tres illes, és format pels dotze regidors de l’Ajuntament de Formentera i el president del consell n’és l’alcalde. Han estat presidents Jaume Ferrer i Ribas (2007-19), de l’agrupació Gent per Formentera; Alejandra Ferrer Kirschbaum (2019-21), de Gent per Formentera; Ana Juan (2021-23), del PSIB; i Lorenzo Córdoba (des del 2023), Sa Unió.