Consell Insular de Formentera

Consell insular, creat a partir de la segregació del Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dos nous consells, segons l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears del 2007.

Vigent a partir d’aquest mateix any, a diferència dels consells de les altres tres illes, és format pels dotze regidors de l’ajuntament de Formentera i el president del consell n'és l’alcalde, càrrec que aquest any recaigué en Jaume Ferrer i Ribas, de l’agrupació Gent per Formentera, qui revalidà el càrrec el 2011.