consell municipal

m
Història
Dret administratiu

Òrgan deliberatiu i de govern dels municipis de l’Estat francès.

Els consellers són elegits per sis anys per sufragi universal. El nombre de consellers varia de 9 a 37 segons la importància del municipi (excepte Lió que en té 61, Marsella, 63, i París, 109); Perpinyà en té 37. El consell elegeix entre els seus membres l’alcalde, i es reuneix com a mínim quatre vegades l’any. Aquests consells municipals o de comuna foren establerts a les ciutats i viles del Principat de Catalunya per l’administració napoleònica ja abans de la instauració del règim civil francès (del 1811 al 1814). El de Barcelona era format per 30 persones, proposades pel prefecte i nomenades directament per l’emperador.